Înființare Firme

Vreți să înființați o asociație sau o fundație și nu știți cui să vă adresați?
La Mușat & Partners veți găsi sprijin în acest demers prin servicii complete pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor, și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor, oferindu-vă în același timp și consultanța de care aveți nevoie pentru desfășurarea activității în condiții legale.

Servicii complete pentru înființarea asociațiilor / fundațiilor și înscrierea acestora în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor:

 • consultanță prealabilă privind condițiile prevăzute de lege pentru înființarea asociațiilor și fundațiilor;
 • completarea cererii de înregistrare;
 • obținerea dovezii privind disponibilitatea și rezervarea de denumire de la Ministerul Justiției;
 • conceperea, redactarea și atestarea actului constitutiv al asociației/ fundației;
 • conceperea, redactarea și atestarea statutului asociației/ fundației;
 • conceperea și redactarea contractului de comodat/contractului de închiriere;
 • achitarea taxelor judiciare de timbru;
 • redactarea hotărârii adunării constituante a asociației/ fundației;
 • depunerea și susținerea documentației în vederea dobândirii personalității juridice;
 • constituirea, depunerea dosarului, reprezentarea și ridicarea actelor de la judecătorie.

Alte servicii

 • servicii de consultanță permanentă privind activitatea juridică a asociației/fundației;
 • redactare contracte / procuri necesare pe parcursul desfășurării activiății;
 • deschidere/ închidere sucursale;
 • numire/ revocare președinte, vicepreședinte, consiliul director, comisie de cenzori;
 • schimbare sediu;
 • schimbare denumire;
 • dizolvare.
vreau un avocat   >