Consultanță fiscală

Cu ce te putem ajuta?

Venim în sprijinul dumneavoastră oferindu-vă consultanță și asistență juridică privind constituirea, restructurarea, vânzarea, cumpărarea, dizolvarea sau lichidarea societăților, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale sau întreprinderilor familiale.

Consultanță și asistență juridică privind constituirea societăților / persoanelor fizice autorizate / întreprinderilor individuale / întreprinderilor familiale:

 • redactare și certificare contracte de societate și statute;
 • redactare și certificare acte adiționale;
 • înregistrare mențiuni;
 • înființare puncte de lucru, filiale, reprezentanțe etc.;
 • reprezentare în fata Oficiului Registrului Comerțului;
 • stabilirea sediului social temporar pentru societățile în curs de constituire sau care-și mută sediul social în Timișoara sau în București;
 • redactarea diferitelor declarații, cereri, notificări etc. și atestarea identității părților, a conținutului și a datei actelor solicitate de Registrul Comerțului pentru înmatricularea unei societăți;
 • servicii fiduciare, constând în deschiderea de conturi bancare în interesul clienților;
 • obținere autorizații de funcționare;
 • deschidere / închidere puncte de lucru / sucursale, filiale / sediu permanent, reprezentanțe;
 • numire / revocare administratori;
 • schimbare sediu social;
 • schimbare denumire;
 • majorare / diminuare capital social;
 • schimbare / completare obiect de activitate;
 • recodificări CAEN;
 • vânzare / cumpărare parți sociale;
 • excludere asociat;
 • atragerea răspunderii administratorului;
 • divizare societate;
 • lichidare societate;
 • suspendare activitate;
 • continuare activitate societate cu moștenitorii legali;
 • redactare convocări AGA, asistență juridică în cadrul Adunării, redactări Hotărâri AGA, înregistrare Hotărâri AGA la Registrul Comerțului.

Consultanță și asistență juridică privind modificările ce intervin în activitatea societăților

 • consultanță și asistență juridică cu privire la funcționarea organelor corporatiste ale societăților atât cele organizate în sistem dualist cât și unitar precum și asistența cu privire la drepturile și obligațiile administratorilor;
 • consultanță juridică cu privire la drepturile acționarilor minoritari, propunerea de soluții juridice cu privire la remedierea situațiilor de activ net negativ al societății;
 • asistență juridică și consultanță cu privire la modalitățile și procedeele de majorare și reducere a capitalului social;
 • reprezentare în relația cu Registrul Comerțului.

Consultanță și asistență juridică privind restructurarea grupurilor de societăți

 • asistență juridică pentru restructurări (aceste proiecte au în vedere atât reglementările de drept al societăților, cât și de dreptul muncii sau din alte ramuri de drept, în funcție de specificul fiecărei afaceri), incluzând redactarea documentelor și îndeplinirea formalităților în legătură cu restructurarea societății/grupului de societăți.

Consultanță și asistență juridică în procedura de vânzare-cumpărare societăți

 • verificarea situației juridice a societății care face obiectul tranzacției;
 • verificarea eventualelor litigii în care este implicată societatea care face obiectul tranzacției;
 • expertizarea societății implicate în tranzacție, în vederea verificării eventualelor datorii pe care aceasta le are față de stat și față de privați;
 • redactare contract de cesiune părți sociale;
 • redactarea Hotărârii Adunării Generale a Asociațiilor;
 • redactare act constitutiv actualizat;
 • reprezentare în relația cu Registrul Comerțului;
 • asistență cu privire la obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe câștigul rezultat din transferul părților sociale.

Consultanță și asistență juridică privind dizolvarea și lichidarea societăților

 • asistență și consultanță juridică în fiecare dintre etapele de dizolvare și lichidare a societăților și a sucursalelor, redactarea documentelor necesare pentru Registrul Comerțului și asistență juridică pe parcursul procedurii de radiere a societăților /sucursalelor.

Recuperări creanțe

Asistență juridică pentru recuperarea creanțelor provenind din:

 • împrumuturi nerestituite la scadență;
 • constituirea unor gajuri și ipoteci;
 • plata unor drepturi salariale;
 • plata unor lucrări de antrepriză;
 • datorii provenind din moșteniri;
 • datorii provenind din contracte de închiriere / vânzare-cumpărare;
 • refuzul unui client de a plăti contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate;
 • refuzul de plată a unor drepturi de autor;
 • refuzul de plată al prețului de vânzare al acțiunilor sau părților sociale;
 • refuzul societăților de asigurare de a plăti despăgubiri asigurate.
 • obținere de informații detaliate legate de asociații, administratorii, fondul de comerț, eventualele garanții reale constituite asupra bunurilor debitorului;
 • verificarea existenței unor alte încercări de executare silită asupra averii debitorului;
 • verificarea existenței unei eventuale deschideri a procedurii insolvenței asupra debitorului;
 • redactare notificări către debitori;
 • rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor privind recuperarea creanțelor prin procedura medierii;
 • asistență juridică și reprezentare în procedura de executare silită atât pentru creditori cât și pentru debitori.

Asistență juridică și reprezentare în litigii precum:

 • litigii referitoare la încălcarea drepturilor sau obligațiilor contractuale;
 • litigii în domeniul imobiliar și al investițiilor imobiliare;
 • litigii între proprietari și chiriași;
 • litigii în domeniul proprietății intelectuale și industriale;
 • litigii legate de concurență;
 • litigii referitoare la Hotărârile Adunării Generale a Asociațiilor;
 • litigii în legătură cu operațiuni de plată și garanție la plată efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, acreditive documentare, scrisori de garanție bancară etc.
 • investire cu formulă executorie cec-uri și bilete la ordin precum și alte instrumente de plată refuzate de bancă pe motivul “lipsă disponibil numerar în cont”;
 • litigii între asociați, acționari și parteneri de afaceri;
 • litigii în legătură cu administrarea societăților comerciale;
 • litigii în legătură cu atragerea răspunderii administratorului / asociatului pentru fraudă în dauna societății;
 • litigii cu privire la excluderea unui asociat din societate;
 • asistență la rezolvarea conflictelor dintre asociați.

Asistență juridică și consultanță în procedura de faliment / lichidare:

 • asistență juridică și consultanță pentru societățile comerciale aflate în stare de insolvență / faliment;
 • asistență creditorilor societății falimentare în vederea recuperării creanțelor;
 • consultanță în vederea evitării situațiilor de atragere a răspunderii personale a administratorilor / asociaților pentru societate;
 • asistență juridică în procedura dizolvării și lichidării societăților comerciale;
 • asistență în procesul de  transfer de bunuri în contul datoriilor societății aflate în stare de insolvență;
 • asistență în procesul de vânzare de bunuri în cadrul executărilor silite;
 • asistarea și reprezentarea clienților la adunările creditorilor, precum și în cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar/lichidator;
 • reprezentarea clienților în cadrul negocierilor referitoare la angajamente de plată;
 • soluționarea contestațiilor la tabelul creanțelor;
 • asistarea și reprezentarea intereselor debitorului în raporturile cu creditorii, administratorul judiciar / lichidator pe parcursul întregii proceduri;
 • reprezentare în relația cu eventualii cumpărători de bunuri proprietate a societăților aflate în situații financiare dificile.

Asistență juridică și consultanță în tranzacțiile imobiliare. Servicii de due diligence:

 • asistența clientului la orice tranzacție imobiliară;
 • verificarea legalității titlului de proprietate al bunului imobil anterior tranzacției;
 • verificarea eventualelor litigii care privesc bunul obiect al tranzacției;
 • asistență la negocierea contractelor de vânzare-cumpărare;
 • redactare promisiuni de vânzare-cumpărare / antecontracte;
 • redactare contracte de vânzare-cumpărare, donație, schimb;
 • redactare contracte de închiriere;
 • asistență juridică în fața notarului public la semnarea contractelor.

Alte servicii:

 • servicii de consiliere în evaluarea riscului decizional în administrarea curentă a afacerilor;
 • asistență juridică în procedura de negociere și redactare a contractelor;
 • analiza și avizarea sub aspectul legalității a contractelor transmise de client spre verificare;
 • servicii de audit juridic în cazul contractelor de vânzare – cumpărare a proprietăților imobiliare;
 • asistență juridică și reprezentare pentru investirea cu formulă executorie și punerea în executare a hotărârilor judecătorești și arbitrale pronunțate în România;
 • asistență juridică în scopul recunoașterii și punerii în executare în România a hotărârilor judecătorești și arbitrale pronunțate în alte jurisdicții.
vreau un avocat   >